3d-visualisointi

3D-VISUALISOINNILLA VIESTI VÄLITTYY

Kun yritys – myyjien ja suunnittelijoiden kautta – kommunikoi asiakkaan kanssa, voivat sanalliset selitykset ja piirustukset jäädä ymmärtämättä syvällisesti. Kaikille eivät piirustukset avaudu kuten insinööreille. 3d-visualisoinnin avulla saadaan suunnitelmat helppolukuisemmiksi.

REAALIAIKAISET 3D-MALLIT

Tekemistämme 3d-malleista voidaan tehdä reaaliaikaisesti web-sivuilla pyöritettävät versiot eikä kolmannen osapuolen ohjelmia tarvita. Tämä helpottaa mallien esittelyä asiakkaille, vain linkki kyseiselle sivulle riittää.

Jo pelkkä kuva avaa ideaa paremmin kuin pelkkä selittäminen mutta se herää todella henkiin kun asiakas pääsee itse pyörittelemään mallia ja vaikka kävelemään mallin sisällä. Interaktiivisissa malleissa voi samalla vaikka muuttaa värejä ja materiaaleja mieleisekseen ja saada lisätietoa klikkailemalla esineitä.

ANIMOITU 3D-MALLI

INTERAKTIIVISET MALLIT

Interaktiivinen malli voi yksikertaisimmillaan olla esim. valaisin, jonka asiakas saa päälle ja pois klikkaamalla sen virtakytkintä. Monimutkaisempaa päätä edustaa esim. tuotantolinja, jonka sisällä voi kulkea, käynnistää animaatioita ja jopa opetella laitteiden käyttöä, saaden palautetta oikeista ja virheellisistä valinnoista.

Teemme myös 3d-tuotekonfiguraattoreita, jonka avulla asiakas voi paitsi pyöritellä tuotteita, myös vaihtaa osia, värejä ja materiaaleja mieleisekseen.

ANIMAATIOT

Kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa ja liikkuva kuva tekee sen 25 kertaa sekunnissa. Tuoteanimaatio avaa tuotteen ominaisuuksia staattista kuvaa enemmän ja kokonaisen tuotantolinjan animoinnilla voidaan kouluttaa omia ja asiakkaan työntekijöitä käyttöönotossa. Videoiden lisäksi voimme tehdä reaaliaikaisen, animoidun 3d-mallin, jolloin asiakas/työntekijä voi itsenäisesti keskittyä haluamaansa osa-alueeseen. Edellä mainitut interaktiivisetkin mallit voivat sisältää animaatioita, joita käyttäjä hallitsee (esim. avautuvia luukkuja, painikkeita, tuote kasatusta räjäytyskuvaan, jne).

ANIMOITU 3D-MALLI

ARKKITEHTUURISET MALLIT

Asunnon visualisointi voidaan tehdä pelkän pohjakuvan perusteella ennen kuin itse asuntoa on olemassa. Mallista saadaan renderoitua näyttäviä kuvia jotka parantavat potentiaalisten ostajien käsitystä tulevan asunnon ulkonäöstä ja käytännön tilankäytöstä. Malli sopii hyvin myös sisustussuunnitteluun ja pintamateriaalien valintaan esimerkiksi ennen remonttia.

LISÄARVOA ASIAKKAALLE

3d-mallien renderoinneista, animaatioista ja reaaliaikamalleista on kaikista hyötyä sekä markkinoinnissa, koulutuksessa että tuotekehityksessä. Aina kun projektissa on mukana enemmän kuin yksi visionääri, on havainnollistavasta mallista hyötyä idean viestimisessä eteenpäin.

ANIMOITU 3D-MALLI
Ota yhteyttä

Kysy lisätietoja, anna palautetta tai kirjoita meille muuten vaan.